صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل 0.006 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،400 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار(0/003) از ارزش روزانه  اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد  سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب  مجاز سرمایه گذاری 
4 کارمزد متولي سالانه 0.35درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی هاي صندوق .حداقل کارمزد سالانه متولی ریال 130,000,000 می باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ریال 600,000,000 می باشد.
5 کارمزد بازارگردان سالانه 1 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل یک در هزار(0/001) خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. (حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر سالانه 110.000.000ریال.)
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی و تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای‌سرمایه گذاری 

طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

11 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال 
(الف)کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارايي‌هاي روز کاری قبل براساس قیمت‌های پایانی و سود علی¬الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
(ب)به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [(0.001)/(n*365)] ضرب‌در ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به 1/0 درصد] ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
(ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.
(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.