صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۸۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۱۳,۶۲۸,۱۸۹,۵۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۶,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۵,۸۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۵,۸۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴:۵۹:۴۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۲۶,۴۳۸ ۱۲۵,۸۲۴ ۱۲۵,۸۲۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۴۱۳,۶۲۸,۱۸۹,۵۵۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۲۶,۲۸۳ ۱۲۵,۶۷۰ ۱۲۵,۶۷۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۴۱۰,۶۷۷,۵۳۲,۶۴۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۲۵,۰۱۵ ۱۲۴,۴۱۲ ۱۲۴,۴۱۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۸۲,۶۳۰ ۲,۳۸۶,۵۵۲,۲۸۱,۰۹۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۲۵,۵۲۵ ۱۲۴,۹۲۸ ۱۲۴,۹۲۸ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۳۳,۹۳۱,۴۰۱,۹۷۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۲۳,۱۲۴ ۱۲۲,۵۲۴ ۱۲۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۳۸۷,۰۸۶,۰۲۹,۸۷۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۲۳,۱۲۰ ۱۲۲,۵۲۰ ۱۲۲,۵۲۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۳۸۷,۰۱۷,۳۱۵,۲۷۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۲۳,۱۱۷ ۱۲۲,۵۱۷ ۱۲۲,۵۱۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۳۸۶,۹۴۸,۸۶۴,۶۳۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۲۳,۷۵۲ ۱۲۳,۱۵۰ ۱۲۳,۱۵۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۳۹۹,۲۹۰,۰۰۳,۲۴۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۲۵,۶۶۲ ۱۲۵,۰۴۷ ۱۲۵,۰۴۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۳۶,۲۳۶,۲۷۳,۰۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۲۶,۲۲۵ ۱۲۵,۶۰۵ ۱۲۵,۶۰۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۴۷,۱۲۱,۵۷۹,۶۰۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۲۵,۶۴۵ ۱۲۵,۰۲۷ ۱۲۵,۰۲۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۳۵,۸۵۷,۱۶۴,۶۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۲۸,۱۰۸ ۱۲۷,۴۷۴ ۱۲۷,۴۷۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۸۳,۵۲۵,۹۳۸,۵۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۲۸,۱۰۵ ۱۲۷,۴۷۱ ۱۲۷,۴۷۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۸۳,۴۶۳,۲۲۴,۱۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۲۸,۱۰۱ ۱۲۷,۴۶۷ ۱۲۷,۴۶۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۲,۶۳۰ ۲,۴۸۳,۴۰۰,۷۷۸,۴۵۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۲۷,۹۳۰ ۱۲۷,۳۰۹ ۱۲۷,۳۰۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۳۱,۲۳۸,۸۸۳,۱۳۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۲۷,۹۲۶ ۱۲۷,۳۰۵ ۱۲۷,۳۰۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۳۱,۱۶۷,۶۶۲,۶۹۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۲۷,۶۲۰ ۱۲۶,۹۹۵ ۱۲۶,۹۹۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۲۴,۹۹۸,۴۲۰,۷۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۲۷,۷۸۸ ۱۲۷,۱۵۷ ۱۲۷,۱۵۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۲۸,۲۱۹,۴۴۹,۴۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۲۶,۲۹۷ ۱۲۵,۶۷۴ ۱۲۵,۶۷۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۹۸,۷۳۲,۶۱۳,۶۱۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۲۶,۲۹۱ ۱۲۵,۶۶۹ ۱۲۵,۶۶۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۹۸,۶۲۹,۹۹۱,۳۷۷
  مشاهده همه