صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲,۵۴۳,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۷,۴۵۶,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۷۶,۳۳۲,۱۵۰,۷۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰:۵۱:۴۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴,۸۸۷ ۱۴,۸۳۷ ۱۴,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۴۳,۶۷۰ ۱,۰۷۶,۳۳۲,۱۵۰,۷۷۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴,۷۶۹ ۱۴,۷۱۹ ۱۴,۷۱۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۴۳,۶۷۰ ۱,۰۶۷,۷۸۷,۸۷۶,۶۱۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴,۸۴۴ ۱۴,۷۹۴ ۱۴,۷۹۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۷۴,۶۷۱,۴۲۵,۰۸۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴,۹۲۷ ۱۴,۸۷۶ ۱۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۸۰,۶۴۶,۵۹۱,۹۵۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴,۹۲۶ ۱۴,۸۷۵ ۱۴,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۸۰,۵۵۵,۴۳۱,۹۹۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴,۹۲۴ ۱۴,۸۷۳ ۱۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۸۰,۴۶۴,۴۳۳,۳۶۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴,۹۴۰ ۱۴,۸۸۹ ۱۴,۸۸۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۸۱,۵۷۸,۸۴۲,۱۲۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۵,۰۲۵ ۱۴,۹۷۳ ۱۴,۹۷۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۴۳,۶۷۰ ۱,۰۸۷,۶۹۱,۱۲۴,۴۷۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۵,۰۴۰ ۱۴,۹۸۸ ۱۴,۹۸۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۰۹۳,۲۹۶,۲۰۶,۷۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۵,۰۳۹ ۱۴,۹۸۷ ۱۴,۹۸۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۰۹۳,۲۳۱,۱۷۹,۹۹۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۵,۱۷۱ ۱۵,۱۱۷ ۱۵,۱۱۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۲,۷۲۲,۳۴۷,۸۴۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۵,۱۶۹ ۱۵,۱۱۶ ۱۵,۱۱۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۲,۶۳۴,۵۹۶,۰۳۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۵,۱۶۸ ۱۵,۱۱۵ ۱۵,۱۱۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۲,۵۴۷,۰۰۴,۷۲۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۵,۱۳۵ ۱۵,۰۸۲ ۱۵,۰۸۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۰,۱۵۵,۶۴۵,۷۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵,۱۴۵ ۱۵,۰۹۳ ۱۵,۰۹۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۳۷,۱۷۱,۹۹۸,۱۴۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵,۰۲۳ ۱۴,۹۷۲ ۱۴,۹۷۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۲۸,۰۶۳,۵۳۳,۹۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴,۸۸۳ ۱۴,۸۳۱ ۱۴,۸۳۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۱۷,۴۴۷,۴۹۱,۸۷۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۴,۶۹۶ ۱۴,۶۴۳ ۱۴,۶۴۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۳,۲۷۰,۶۹۲,۷۷۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴,۶۹۴ ۱۴,۶۴۲ ۱۴,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۳,۱۷۲,۶۲۵,۴۹۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۴,۶۹۳ ۱۴,۶۴۱ ۱۴,۶۴۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۶۱,۰۴۰ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۴۳,۶۷۰ ۱,۱۰۳,۰۸۰,۸۰۲,۴۸۹
  مشاهده همه