صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمين شده است . همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

 

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "مختلط"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

1-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند

1-2-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.

1-3-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر

1-4-

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

1-5-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-6-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق

2-1-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.

2-2-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند

2-3-

سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق

3

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق