صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ %۰.۰۵۲ (۰.۳۲۳)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۲۶۸)% (۱.۴۰۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۲.۹۷۹)% (۶.۴۹۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۷.۹۷۵)% (۱۲.۳۱۹)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ %۱۴.۲۷۹ %۱۶.۱۶۳
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ %۸.۰۱۷ (۱۱.۵۶۳)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ %۱۰۷۴.۵۵۶ %۲۱۲۹.۹۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۹۸۱۷ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۶۸)% (۹۹.۷۸)%