صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
قوانین و مقررات

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا از نوع صندوق های قابل معامله می باشد و مطابق با قوانین و مقررات این نوع صندوق ها با آن برخورد خواهد شد.