صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود