صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ بیانیه سیاست صندوق آسام دانلود