صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11 مورخ 1400/06/14
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11 مورخ 1400/06/14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست