صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر روزنامه رسمی مجمع 1400/04/16-اساسنامه ای
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی مجمع 1400/04/16-اساسنامه ای
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست